O nas

 

W związku z ograniczoną powierzchnią sal, nie jesteśmy w stanie pomieścić wszystkich chętnych, dlatego przyjmujemy wyłącznie dzieci z klas I-III, których rodzice pracują zawodowo.


Obecnie mamy do dyspozycji 2 duże, słoneczne sale (do zabaw ruchowych oraz oddzielnie do zajęć stolikowych), a w razie konieczności również stołówkę, małą salkę gimnastyczną, sale lekcyjne oraz boisko.
 
Kierownikiem świetlicy jest Marta Tatuśko- Ksiąg.
Wychowawcy świetlicy:
- Marta Kołtko
- Marta Radziwiłowicz 
- Jolanta Trzuskowska
- Jolanta Łopato
- Grzegorz Woźniakowski
- Amelia Pietrzak
- Daria Lisiecka

 
 
Działalność świetlicy ujęta jest w ramowy plan dnia:
 
6.30 – 8.00 – Indywidualne zabawy pod opieką wychowawcy.
8.00 – 11.30 – Zajęcia tematyczne (np. zajęcia plastyczne, zabawy w kręgu).
zajęcia o charakterze teatralnym
gry logiczne, quizy, łamigłówki
gry i zabawy ruchowe
zajęcia czytelnicze
11.30 –13.00 – Obiad.
Zajęcia relaksacyjne: czytanie, słuchowiska, muzykoterapia, itp.
13.00 – 14.45 – Zabawy w grupach:
wyjście na dwór ( jeżeli będzie pogoda)
odrabianie zadań domowych (wyjścia do sal lekcyjnych)
zabawy sportowe w małej salce
zabawy w grupach, itp.
14.45 – 15.30 – Zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań)
15.30 – 16.30 – Zabawy zorganizowane
zabawy w grupach,
zabawy muzyczne,
zabawy taneczne, itp.
16.30 – 18.00 – Indywidualne zabawy pod opieką wychowawcy

  

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy ponadto na koła zainteresowań organizowane w świetlicy szkolnej.
 
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji powyższego planu, jeśli wystąpią sytuacje niezależne od nas (pogoda niesprzyjająca wyjściu na dwór, duża absencja nauczycieli itp). Wówczas będą prowadzone zajęcia alternatywne w większych grupach, np. oglądanie bajek i audycji, czytanie.

W świetlicy obowiązują zasady, z którymi zapoznajemy naszych uczniów:
1. Nie krzyczymy.
2. Nie biegamy.
3. Szanujemy siebie nawzajem.
4.Nie używamy przemocy.
5. Szanujemy zabawki i sprzęty.
6. Układamy plecaki na półkach.
7. Jemy w miejscach wyznaczonych.
8. Jesteśmy kulturalni, słuchamy siebie nawzajem.
9. Bez pozwoleniaa nie wychodzimy.
10. Sprzątamy po sobie.
11. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 
Pod opieką kierownika świetlicy znajduje się też stołówka szkolna, w której w godzinach 11:30 - 15:00 wydawane są obiady.
 
Uwaga!
Odpisy przyjmowane są na nieobecności powyżej trzech dni. Odpisy jednodniowe należy zgłaszać z trzydniowym wyprzedzeniem.
 
Znajdź nas na Facebooku